jump to navigation

Hướng dẫn get contact list trên nhiều phiên bản OS khác nhau trên cùng ứng dụng 17/06/2011

Posted by banghn in Android Development.
Tags: , , , , , ,
trackback

Hôm trước có đề cập tới việc lấy danh sách liên lạc (contact list trên OS 1.6). Vấn đề lấy danh bạ điện thoại thì khá đơn giản. Ở đây chỉ có một vấn đề nhỏ tí là thư viện hỗ trợ việc lấy danh bạ và thao tác trên nó khác nhau giữa OS 1.6 và sau này.

Lấy danh bạ từ từ OS 1.6 về sau

Lấy danh bạ từ từ OS 1.6 về sau

Hôm nay gửi các bạn một cách lấy danh bạ trên cả phiên bản OS 1.6 và OS sau này trên cùng một ứng dụng.

Ý tưởng, đầu tiên bạn tìm cách lấy được phiên bản sdk của bạn. Sau đó tùy từng sdk mà bạn lựa chọn gói thư viện phù hợp. Sau bước này thì bạn thao tác bình thường.

//Dinh nghia lua chon thu vien su dung get contactlist
	static {
		int sdk = new Integer(Build.VERSION.SDK).intValue();

		if (sdk >= 5) {
			try {
				Class clazz = Class
						.forName("android.provider.ContactsContract$Contacts");

				CONTENT_URI = (Uri) clazz.getField("CONTENT_URI").get(clazz);
			} catch (Throwable t) {
				Log.e("PickDemo", "Loi khi thuc hien chuyen doi CONTENT_URI", t);
			}
		} else {
			CONTENT_URI = Contacts.People.CONTENT_URI;
		}
	}
Lấy danh bạ điện thoại từ OS 1.6 về sau

Lấy danh bạ điện thoại từ OS 1.6 về sau

 

Bạn có thể download mã nguồn tại http://www.mediafire.com/file/jrw8fsqr9clmyo2/khoinguonit.com%20-%20PickContact.rar

Pass: khoinguonit.com

 

 

—————————————–

bloghnb – IT & Life

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: