jump to navigation

Covert ứng dụng J2ME sang Android 29/03/2011

Posted by banghn in Android Development, Sử dụng Tools.
Tags: , , , , , , ,
trackback

J2ME to Android

J2ME to Android

 

Công cụ hỗ trợ

– Java SE JDK (http://java.sun.com/javase/)
– Subversion client (http://subversion.tigris.org)
– Maven http://maven.apache.org/
– Ant (http://ant.apache.org/)
– Android SDK version 1.5 or later (http://developer.android.com/)
– ASM (http://asm.ow2.org/)

Convert như thế nào

Check out MicroEmulator from Subversion repository

SVN link: http://microemu.googlecode.com/svn/trunk/microemulator

Build MicroEmulator project using Maven

Project Maven

Project Maven

cd microemulator
mvn
 
Sau khi bạn download Maven, vui lòng cấu hình thư viện Maven vào biến môi trường. Bạn có thể tham khảo thêm trong file readme.txt

 

Unix-based Operating Systems (Linux, Solaris and Mac OS X)

export PATH=/usr/local/apache-maven-3.0.x/bin:$PATH

 

Windows 2000/XP

set PATH=”c:\program files\apache-maven-3.0.x\bin”;%PATH%

 

Để build được Microemulator, bạn phải đứng ở thư mục Microemulator để gõ lệnh và build. Đầy là một điều bắt buộc, không được đứng từ thư mục khác để gọi lệnh tới thư mục MicroEmulator. Và đó cũng là vì sao bạn phải set biến môi trường cho Maven để gọi lệnh từ bất cứ đâu.

Cấu hình đường dẫn tới Android SDK và ASM

(Make sure that the following properties in microemu-android/build.xml correctly point to the Android SDK and ASM jar file)

Để convert thành công sang Android, tất nhiên bạn cần chỉ đường dẫn tới thư viện Android và một tools thứ 3 hỗ trợ convert ASM.

 

Bạn tìm tới file  microemu-android/build.xml trong thư mục project MicroEmulator, và tìm tới 2 dòng sau để cấu hình lại dường dẫn Android SDK và ASM bạn download về.

<property name="sdk-folder" value="\java\android-sdk-windows"/>
<property name="asm.jar" value="\java\asm-3.2\lib\asm-3.2.jar"/>

 

Cấu hình dường dẫn file JAR (J2ME) đầu vào

Cũng như bước trên, bạn tìm tới file microemu-android/build.xml trong thư mục project MicroEmulator. Và chỉnh sửa đường dẫn file JAR của bạn và tên file bạn cần xuất ra.

<property name="midlet.jad" value="\java\5ud0ku.jad"/>
<property name="midlet.package" value="5ud0ku.apk"/>

 

Build Covert sang Android App (APK)

Tại thư mục mục project MicroEmulator bạn nhập lệnh

cd microemu-android
ant

Quá trình convert thành công bạn sẽ hiện Success. Lúc này bạn có thể kiểm tra và run ứng dụng lên Android.

File xuất ra nằm trong: MicroEmulator\microemu-android\bin

 

Một số lưu ý

Tools này còn trong quá trình phát triển, nên có nhiều điểm cần lưu ý khi build. Bạn có thể gặp nhiều lỗi trong quá trình build.

Như nói ở trên, việc chú ý đầu tiên sau khi bạn download và giải nén các tools ở mục công cụ. Bạn cần set biến môi trường tới các thư mục bin của MavenAnt.

Khi build project MicroEmulator bạn cần đứng ở thư mục MicroEmulator để build.

Cần cấu hình đúng version Android SDK bạn cài đặt trong máy, đây cũng là một lỗi hay xảy ra trong quá trình build. Để biết được bạn có những ver nào của Android SDK bạn đang có. Bạn vui lòng vào thư mục cài đặt Android SDK, vào thư mục \android-sdk\platforms để xem và cấu hình cho đúng.

Một điều, là nếu ứng dụng J2ME của bạn không có icon cho ứng dụng, và cấu hình đường dẫn icon trong MANIFEST.MF thì bạn sẽ không convert qua được cho Android. Cõ lẽ Android bắt buộc mọi ứng dụng đều có icon để hiển thị lên màn hình.

 

Ưu & Nhược điểm

(Về ưu nhược điểm: Đang trao đổi cùng với tác giả của project tool này để tìm hiểu kỹ hơn, chính xác hơn về những nhược điểm)

Trước mắt chúng ta có thể thấy được một số ưu nhược điểm sau:

Ưu điểm:

Việc convert được từ J2ME qua Android giúp ta tiết kiệm đáng kể thời gian, không mất công xây dựng lại ứng dụng cho Android.

 

Nhược điểm:

Đồ họa chuyển từ J2ME lên Android có thể cho bạn một chất lượng hình ảnh thật sự không mong muốn, đa số điện thoại trên nền tảng Android có độ phân giải lớn do đó convert từ J2ME chất lượng có thể kém hơn.

Việc scale màn hình có thể không đảm bảo 100% cho các sản phẩm hay từng màn hình trong ứng dụng.

Các điểm touch cũng không đảm bảo 100% các điểm touch là chính xác khi bạn convert từ J2ME.

(Hai nhược điểm vừa nói trên còn phụ thuộc vào việc coding sản phẩm của bạn ở J2ME có tốt hay không, nếu code cứng thì đó là một điều tệ hại khi chuyển lên Android)

Nhưng nhược điểm lớn nhất có thể nói ở đây là key, thường thấy các sản phẩm chuyển từ J2ME lên Android, touch hoạt động tốt hơn là key. Có thể một vài ứng dụng hay màn hình (state) nào đó trong ứng dụng key mất tác dụng hay không thể xử lý qua state khác được.

 

 

Bài viết tham khảo từ : http://microemu.blogspot.com/2009/08/converting-javame-applications-to.html

————————————————————————————–

bloghnb.wordpress.com

Comments»

1. lan - 18/07/2011

chào bạn, mình có làm 1 game j2me trước đây, giờ mình muốn convert code qua android, liệu có đc ko?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: