jump to navigation

Mindmap – Làm việc với Bản đồ tư duy 17/11/2010

Posted by banghn in Sử dụng Tools.
Tags: ,
trackback

Mind map nghe tên rất hay phải không?

Mind-map là gì? Hiểu thông thường là bản đồ tư duy, nhưng bản đồ tư duy ở đây là gì?

Mind-map là một phương pháp tư duy, một cách để ghi nhớ lại thông tin mà mình thu thập trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, học tập, hay tạo lập cho một kế hoạch làm việc…

Use Mind Map

Use Mind Map

Có thể nói, đây là một phương pháp tiếp cận tiên tiến cho việc ghi chép. Bằng Mind-map thì các vấn đề được chỉ ra dưới dạng tường minh hơn. Vấn đề được đưa ra dưới một dạng kiến trúc trực quan. Và trong đó các đối tượng được liên kết bằng các mối liên hệ rõ ràng (đường kẻ).

Vậy Mind-map có thể giúp ta làm gì? Rất nhiều 🙂

  • Đơn giản thì có thể giúp ta ghi lại thông tin thu tập được.
  • Đưa ra các hướng phát triển cho một vấn đề
  • Tạo lập kế hoạch làm việc
  • Các hướng giải quyết vấn đề
  • …. Tất cả mọi thứ chúng ta tìm hiểu….
Sử dụng Mindmap

Sử dụng Mindmap

Phương pháp tìm hiểu này bắt nguồn từ tác giả Tony Buza vào cuối thập niên 60 của thế kỷ 20. http://www.mind-map.com/.

Với mục đính giúp học sinh ghi chú lại bài giảng một cách có phương pháp hơn. Chỉ ghi lại những gì then chốt của bài giảng.

Và sau đó, ở thập niên 70, Peter Russel cùng với Tony truyền bá phương pháp Mind-map rộng ra bên ngoài. http://www.peterussell.com/pete.html

Đây là một phương pháp tiến bộ, nhiều công ty hàng đầu thế giới và các tạp chí đánh giá rất cao về phương pháp này. Tạp chí Forbes từng bình luận: “Buzan chỉ ra cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cách thức giải phóng năng lực sáng tạo bản thân”.

Làm sao chúng ta có thể sử dụng Mind-map. Bạn có thể sử dụng các tools có trên Internet như : Freemind, MindManager, ConceptDraw MINDMAP, Visual Mind, Axon Idea Processor, Inspiration,…. hay đơn giản sử dụng bút và giấy để vẽ ra… 🙂

Và bạn cũng nên tiếp cận mind map với phương pháp tiếp cận bằng cách đặt ra những câu hỏi để giải quyết vấn đề.

Hướng tiếp cận 1 vấn đề   5W +  1H

Hướng tiếp cận 1 vấn đề 5W + 1H

Hy vọng các bạn sẽ áp dụng phương pháp này trong học tập và nghiên cứu của các bạn một cách có hiệu quả… 🙂

—————————————————————–

bloghnb

Comments»

1. thanhi - 18/11/2010

Hey you….i can’t find documment about ” how to use mind-map by vietnamese”. Do you have it?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: