jump to navigation

Nên dùng Standby hay Hibernate? 13/01/2010

Posted by banghn in Tìm hiểu & chia sẽ.
Tags:
trackback

Đây là một câu hỏi rất cũ: Những lúc không dùng laptop, nên để máy ở chế độ ngủ tạm (Standby) hay ngủ đông (Hibernate)?

Chế độ Standby đưa máy tính vào trạng thái giống như tắt máy, cho phép bạn trở lại trạng thái trước đó chỉ vài giây (không như khởi động lại máy tính có thể mất tới vài phút). Nhưng máy tính ở trạng thái ngủ tạm vẫn tốn pin.

Trong khi đó, chế độ ngủ đông ghi lại trạng thái hiện thời của máy tính và lưu tạm vào một file trong ổ cứng, sau đó tắt hoàn toàn máy tính. Khi bạn mở máy tính, nó sẽ chạy file lưu tạm đó và đưa máy tính trở lại trạng thái trước lúc ngủ động mà cần khởi động lại máy tính.

So với chế độ ngủ tạm, ngủ đông không tiêu tốn pin. Tuy nhiên, chế độ ngủ động mở máy tính lâu hơn chế độ ngủ tạm khoảng 10-20 giây. Tóm lại, trừ khi bạn dùng laptop bằng điện trực tiếp nếu không nên sử dụng chế độ ngủ động trong hầu hết thời gian để tiết kiệm pin.

Sưu tầm : quantrimang

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: